Tijdbesparing

Er gaat soms veel tijd en energie verloren in denkprocessen….

“Ik denk altijd het beste over iedereen, dat spaart een heleboel tijd.”