Liefde

Medelijden is de ergste vijand van de liefde…..

(Jan Wolkers)