Nummerrrrrrrr een, een, een……..

een

Iedereen kan nummer een zijn, dat is geen kunst. De kunst is uit te vinden waarin….

(Wandert Dekkers)