Work is Not a Job…

hire

Straffe taal van Sophie Pester en Catharina Bruns, Duits designers duo die leven naar onderstaand manifest.

Zit er iets bij voor jullie om de regie te nemen?

Manifesto workisnotajob