Simplisme voor gevorderden deel 21

pain

“Pain is inevitable. Suffering is optional.”