Simplisme voor gevorderden deel 59

joy

Don’t let anybody steal your joy!