Teams

Het feit dat teams mijn hulp inroepen is al een pré: dat betekent simpelweg dat ze hun beperkende gedrag herkennen, willen veranderen en in staat zijn om in beweging te komen. 

Die groepen, valt me op, worstelen vaak allemaal met dezelfde thema’s:

 • Hoe benutten we als team optimaal elkaars talenten?
 • Hoe bereiken we de doelstellingen die we willen behalen?
 • Hoe bereiken we meer met minder werkdruk en meer plezier?
 • Hoe kunnen we beter met elkaar samenwerken?
 • Hoe kunnen we elkaar en onze klanten optimaal inspireren?
 • Gelukkig hebben ze vaak ook allemaal dezelfde doelen en doelstellingen:
 • Organisatietransformatie (doorbreken van patronen die niet werken)
 • Optimaliseren intrinsieke motivatie, teamgevoel, energie
 • Teamontwikkeling/optimaliseren van de samenwerking
 • Prestatieverhoging (meer omzet, winst, groei)
 • Stresspreventie

dick stolk coaching coach mediator executive coach teamcoach persoonlijke groei mentor

In dit soort gevallen, geef ik geen trainingen maar gebruik ik bewezen succesvolle methodieken waarmee ik een team (of meerdere tegelijk) voor een langere periode kan ondersteunen. En ze daadwerkelijk dat te laten bereiken wat ze voor ogen hebben.

Daarbij werk ik zowel op het analytische als op het emotionele niveau.

Belangrijk daarbij vind ik:

Het enthousiasme, dat ontstaat bij het bepalen van collectieve toekomstsuccessen.

Zelfwerkzaamheid. Er wordt alleen ondersteuning in het proces gegeven; geen ‘how to’s’, geen ‘to do’ lijsten, geen ‘nieuw gedrag’ om te volgen.

Instemming van alle deelnemers. Het proces gaat niet verder voordat unanieme overeenstemming is bereikt bij elke stap die genomen wordt.

Het produceren van werkelijke verantwoordelijkheid en draagvlak over de afspraken door het team

Het creëeren van daadwerkelijke overeenstemming tussen mensen onderling in een team en tussen het team en de organisatie.

%d bloggers liken dit: