Als je een kind wilt leren fietsen, moet je het loslaten

NWOW_WellbeingCycle_crop_jan_2015

De bijna geruisloze transformatie in de arbeidsmarkt komt langzamerhand tot wasdom. Daar waar een poel van zzp’ers is ontstaan (de nieuwe freelancers), clusteren als een olievlek talentvolle ondernemende zelfstandigen om kennis en krachten te bundelen. En daar, waar binnen organisaties managers en “leiders” controle en bewaking uitvoeren om gestelde doelen en targets te bewaken, gonzen er binnen deze organisaties woorden en termen als medeverantwoordelijk, eigenaarschap, ondernemerschap, anticiperen, gezamenlijk vooruitkijken en ruimte voor nieuwe ideeën, steeds meer door naar de medewerkers. De nieuwe kennisorganisaties worden meer en meer netwerken van talenten die samenwerken, samen verantwoordelijkheid nemen en in een omgeving van openheid en vertrouwen bouwen.

In de vorige eeuw waren er al een aantal succesvolle pioniers die kampioen waren in het samenbrengen van talent en het gunnen van eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid. Waardoor vanuit vertrouwen, uitspreken, betrokkenheid tonen en verantwoordelijkheid nemen, successen en vooral ook werkplezier de boventoon voerden.

Er is nog een lange weg te gaan, omdat deze cultuuromslag ingrediënten nodig heeft waardoor de juiste voedingsbodem ontstaat om er verder in te groeien o.a. talent-scan, paradigmaverschuiving van medewerkers en leidinggevenden (controle wordt faciliteren, “hullie zullie” wordt wij, etc..) en het stellen van gezamenlijke doelen.

Bij deze transformatie is bij bedrijven vaak hulp nodig om deze cultuuromslag soepel te begeleiden. Het is belangrijk om te onderzoeken welke werknemer, gevoed vanuit zijn eigen drijfveren, zich “thuisvoelt” en daardoor het juiste gedrag vertoont om zijn of haar taak in volle eigenaarschap te vervullen. Positieve bijvangst: stresslevels en ziekteverzuim zullen drastisch verminderen of eerder gesignaleerd worden.

In de aflevering van Tegenlicht van vijftien februari, met als titel “het einde van de manager”, krijg je een inkijkje in de wereld waar ik het over heb. De baas wordt nog meer coachend leider, de medewerker neemt zijn eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Indien je met deze verandering niet meegaat, dan zak je als organisatie langzaam maar zeker weg in het moeras.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=G8Ns6IJ-QOI]

Enigszins pathetisch, tijdens deze uitzending, is het om te zien hoe een aantal managers door een soort “zoek jezelf broeder” programma worden geleid. Dat kan echt anders…. wilt u ook van het manager syndroom af?

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn