INEQUALITY

Blog action day 2014

Het is weer zover, Blog Action Day 2014. Elk jaar rond deze tijd wordt er een thema gekozen en bloggers uit 111 landen schrijven er kort of uitgebreid een persoonlijk bericht over. Een initiatief ergens begonnen in 2007 met dit jaar het thema “inequality”.

Terwijl de wereld in brand staat door dramatische meningsverschillen, meestal gestuurd vanuit gekunstelde geloofsovertuigingen met daaraan gekoppelde machtslust, waarbij hele steden met grond gelijk gemaakt worden en onschuldige burgers in ongelijkwaardige omstandigheden terecht gekomen zijn, quote ik graag W.H.Auden

“If equal affection cannot be, let the more loving one be me.”

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn